Print this page
Hovedkorspet
Hovedkorpset

Gøy for alle!

Etter to år som aspirant og junior, starter man i hovedkorpset. Der er det musikere fra 10 til 20 år, som spiller sammen hver uke. Musikken er variert gjennom hele året, og de deltar på alt fra kirkekonserter til konkurranser.