Byneset Leinstrand Skolekorps
Byneset Leinstrand Skolekorps
 • Om korpset    • Nyheter    • For medlemmer    • Kontakt oss    • Utleie    • Nytt medlem     • Gjestebok    • Forside  

 

 

   Nyheter
    - Instrumentprøving
    - 17. mai
    - Instrumentprøving
    - Høstkonsert
    - Vårkonsert
    - Instrumentprøving
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 119 682

 

 

 

Instrumentprøving
 

​Opptak av nye aspiranter

Vi tar nå imot påmelding av nye aspiranter, som starter i aspirantkorpset i august 2016. Kom på instrumentprøving, og finn ut hvilket instrument du liker best. Vi tar inn elever fra 2. trinn (dvs. høstens 3. trinn) og oppover.

Tid og sted: Onsdag 4. mai klokka 18.30 på Spongdal skole

 

Aspirantkorpset

Det første året i korpset kalles du aspirant. Du får låne instrument av korpset, og så er du i gang.

Aspirantene spiller sammen fra første stund, og det er kjempegøy.

I starten spiller vi uten noter. Vi spiller, danser, leker og synger, og blir godt kjent med

hverandre og dirigenten.

Når alle har lært å holde i instrumentet sitt riktig vei, og kan spille noen toner, lærer vi oss

gradvis å lese rytmer og noter. Du trenger ikke å kunne noe før du starter.

I korpset kan alle være med, og alle er en like viktig del av fellesskapet. Dirigenten

tilrettlegger stoffet vi bruker. Målet er at alle opplever spilleglede og mestring ut fra sine

forutsetninger.

Dirigent for aspirantkorps og juniorkorps:

Hege Segtnan, tlf 90 74 24 66

Spørsmål kan også rettes til rekrutteringsansvarlig:

Gunhild Onsøyen Johansen, tlf. 924 11 490

ØVINGSTILD ER ONSDAGER KL. 18.00-19.00

Juniorkorpset

Det andre året i korpset spiller du i ”juniorkorpset”.

Nå har alle blitt flinkere til å spille på instrumentet sitt. Vi har øvd sammen et helt år.

I juniorkorpset lærer vi oss enda flere kule låter. Av og til spiller vi sammen med

hovedkorpset, for at overgangen dit ikke skal bli så stor.

Vi marsjerer og spiller på 17. mai. Det er kult, det!

ØVINGSTID ER ONSDAGER KL. 19.00-20.00

Hovedkorpset

I hovedkorpset spiller stort sett barn fra 5. trinn og oppover. Her kan du spille helt til du blir

20 år. Vi spiller all mulig musikk. For eksempel: filmmusikk, rock, pop osv.

Vi arrangerer egne konserter, og vi spiller på ulike tilstelninger i bygda, for eksempel på 17.

mai. VI deltar på musikkstevner og konkurranser, f.eks Trøndersk Mesterskap.

Dirigent for hovedkorpset:

John- Arve Viset, tlf. 920 30 103

ØVINGSTID ER ONSDAGER KL. 18.00-20.00

Venner for livet

Samspill på tvers av alder, kjønn og skolekrets gir et unikt miljø, og er en fantastisk arena for

musikalsk og sosial læring. I Byneset Leinstrand skolekorps spiller barn fra Nypvang,

Spongdal og Rye sammen. Vi er pr. dags dato i overkant av 70 medlemmer, men vi ønsker

oss enda flere. Vi kan friste med gode opplevelser og venner for livet.

Og vet du hva? Å spille et instrument har en rekke positive effekter på hjernens utvikling. Å

delta aktivt i musikkaktivitet demper stress, senker sykefraværet og gjør oss mer intelligente

og glade.

Så hva venter du på?

Opptak nye medlemmer

Vi tar nå imot påmelding av nye aspiranter, som starter i korpset i august 2016.

Kom på instrumentprøving, og finn ut hvilket instrument du liker best.

Onsdag 4. mai klokka 18.30

Spongdal skole

Vi tar inn elever fra 2. trinn og oppover. (Dvs. høstens 3. trinn)

Hva koster det å være med i korpset?

Aspirant: 900,- pr. skoleår

Junior og hovedkorps: 1200,- pr. skoleår

Hva koster kulturskolen?

Korpset har et tett samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole TKK, som tar seg av

opplæringen på de ulike instrumentene.

Elevplass i TKK koster pr. dags dato 1750,- pr. semester. Søskenmoderasjon, og friplasser for

familier med lav inntekt. Mer informasjon om kulturskolens tilbud finnes på deres

hjemmesider. Søknad om på gjøres elektronisk her: www.trondheim.kommune.no/kulturskolen

 
Utskriftsvennlig versjon