Print this page
Styret

Dette er styret i Byneset Leinstrand skolekorps 2018

Kontaktinformasjon  

Funksjon  Navn  Telefon  E-post 
Leder   Gunhild Onsøyen Johansen   924 11 490   gunne1@getmail.no  
Nestleder   Wenche Brå Håbjørg   926 94 581   whabjorg@hotmail.com  
Kasserer   Jan Olav Schei      
Kasserer   Håvar Endre Hanger   958 07 387   havarendrehanger@gmail.com  
Sekretær   Pål Erik Goa      
Materialforvalter   Kari Hoel Solemsli      
Styremedlem   Kjersti Haugum   928 34 525   kjersti.haugum@gmail.com  
Styremedlem   Nina Bäcklund