Print this page
Styret

Dette er styret i Byneset Leinstrand skolekorps 2016

Kontaktinformasjon  

Funksjon  Navn  Telefon  E-post 
Leder   Edvin Langmo   902 97 188   edvin.langmo@online.no  
Nestleder   Wenche Brå Håbjørg     whabjorg@hotmail.com  
Kasserer   Jan Olav Schei      
Sekretær   Kjersti Haugum      
Aspirantansvarlig   Gunhild Onsøyen Johansen   924 11 490   gunne1@getmail.no  
Materialforvalter   Knut Braa   932 61 058   knut@byneset.no  
Styremedlem   Åge Grostad